อนุทิน 86542 - Panuch

  ติดต่อ

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2554 งานแนะแนวและจัดหางาน ได้จัดงานโครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นัดพบตลาดงานครั้ง ที่ 11  เวลา 08.00-16.30 น.

 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)