อนุทิน 119561 - Panuch

Panuch

กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้เปิดให้บริการแล้วนะคะ  ร้านค้าสวัสดิการนิสิตและบุคลากร  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

เขียน 11 Jan 2013 @ 10:28 ()


ความเห็น (0)