อนุทิน #119561

  ติดต่อ

กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้เปิดให้บริการแล้วนะคะ  ร้านค้าสวัสดิการนิสิตและบุคลากร  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

  เขียน:  

ความเห็น (0)