อนุทิน #102287

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553-2554 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 21ธันวาคม 2554 ณ อาคารพลศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 8,240 คน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกท่านค่ะ