อนุทิน 107004 - Panuch

Panuch

วันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 09.30-10.30 น.

 คุณอนงค์ ปะนะทัง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

จากกองกิจการนิสิต มมส  ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องรูปแบบและ เทคนิคการสื่อสารและการให้คำปรึกษาเรื่องเพศกับลูกในวัยรุ่น   ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองเด็กวัยรุ่น อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 60 คน

เขียน 17 Apr 2012 @ 21:38 () แก้ไข 17 Apr 2012 @ 21:41, ()


ความเห็น (0)