อนุทิน 119846 - Panuch

  ติดต่อ

เวลา 10.00 น.  วันที่   22   มกราคม   2556    งานแนะแนวและจัดหางาน  กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน   วันนัดพบแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ที่จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่  26  มกราคม  2556 เวลา 08.30–16.30น.  ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


  เขียน:  

ความเห็น (0)