อนุทิน 105375 - Panuch

  ติดต่อ

วันนี้กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนานิสิต นักศึกษา เพื่อส่งเริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม EN 217 เวลา 08.30-16.30 จัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง11-13 มีนาคม 2555 มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ซึ่งกองกิจการนิสิต ได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ และ ฝึกภาคปฎิบัติ โดยท่านอาจารย์ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ

  เขียน:  

ความเห็น (0)