อนุทิน #109623

  ติดต่อ

เวลา 17.00-20.00 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง พาน้องร้องเพลงคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายคือ การพิสูจน์รุ่น กิจกรรมมีการฝึกน้องร้องเพลง ทดสอบวินัยกับน้องๆ และกิจกรรมกดดันน้อง และกิจกรรมก็ผ่านไปด้วยดี ทำให้น้องใหม่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้น ได้รุ่น ได้รุ่นดอกปีบช่อที่ 16 แล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)