อนุทิน 105376 - Panuch

  ติดต่อ

 กองกิจการนิสิต  ได้จัดเตรียมงาน และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อที่จะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 2555 

ในวันที่ 3 มิ.ย.55  ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)