สวัสดีค่ะ

          ขอเชิญชวนเพื่อนๆๆๆที่สนใจในเรื่องขนมกงสูตรโบราณหรือผู้ที่สนใจทุกท่านมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งหาความรู้ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษา....................
การที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกัน ควรเป็นไปตามจุดประสงค์นี้...
1. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แกผู้ศึกษาไปในทาที่ดี
2. ควรเป็นข้อมูลที่เป็นจริง
3. หรืออาจมีเทคนิคพื้นบ้านต่างๆ เพื่อเป็นเกร็ดความรู้แก่ผู้ศึกษาในทางที่เป็นประโยชน์  
4. แล้วมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมาพัฒนาการทำขนมกง ตามความคิดของเพื่อนๆ คือ
5. ถ้าเพื่อนเป็นเจ้าของกิจการทำขนมกง จะมีวิธีพัฒนาการกิจการให้ก้าวหน้าอย่างไร