ขนมกง

"ขนมกงสูตรโบราณ"

สวัสดีค่ะ

          ขอเชิญชวนเพื่อนๆๆๆที่สนใจในเรื่องขนมกงสูตรโบราณหรือผู้ที่สนใจทุกท่านมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งหาความรู้ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษา....................
การที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกัน ควรเป็นไปตามจุดประสงค์นี้...
1. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แกผู้ศึกษาไปในทาที่ดี
2. ควรเป็นข้อมูลที่เป็นจริง
3. หรืออาจมีเทคนิคพื้นบ้านต่างๆ เพื่อเป็นเกร็ดความรู้แก่ผู้ศึกษาในทางที่เป็นประโยชน์  
4. แล้วมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมาพัฒนาการทำขนมกง ตามความคิดของเพื่อนๆ คือ
5. ถ้าเพื่อนเป็นเจ้าของกิจการทำขนมกง จะมีวิธีพัฒนาการกิจการให้ก้าวหน้าอย่างไร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขนมกงความเห็น (13)

น.ส ดารัตน์ วงธัญกรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
       ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  ข้อคิดและคติในการทำงาน คือ ขยัน  มีความสามัคคี   อดทน  คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อ  เทคโนโลยีที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ ทำให้คนในหมู่บ้านที่ว่างงานมีงานทำ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา คือ การบรรจุที่ทันสมัยมากกว่าเดิม  การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ นำขนมกงส่งขายออกนอกประเทศ  ข้อคิดเห็นอื่นที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องขนมกง คือ เราควรหาข้อมูลให้ได้มากกว่าเดิม
น.ส ปิยนุช อยู่รอง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
      ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  ข้อคิดและคติในการทำงาน คือ ขยัน  มีความสามัคคี  อดทน  คุณธรรมที่ได้จากภูปัญญาท้องถิ่น คือ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อ  เทคโนโลยีที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ ทำให้คนในหมู่บ้านที่ว่างงานมางานทำ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้พัฒนางานที่ศึกษา คือ การบรรจุที่ทันสมัยมากกว่าเดิม  การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ นำขนมกงส่งขายออกนอกประเทศ  ข้อคิดเห็นอื่นที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องขนมกง คือ เราควรหาข้อมูลให้ได้มากกว่าเดิม
น.ส.สุรียาภรณ์ พุทธวงศ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

  ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ต้องอดทน และหมั่นศึกษาหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ จะนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อ และต้องมีความขยันหมั่นเพียร เทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ การไม่ใช้เครื่องจักรในการทำงาน แต่ผลงานก็ออกมาอย่างประณีตด้วยฝีมือคน เช่น การปั้นรูปขนมกง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาพัฒนางานที่ศึกษา คือ การผลิตแป้นพิมพ์ขนมกงโดยใช้เครื่องจักร ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการปั้นเพื่อช่วยทุ่นแรงกำลังคน  การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ พัฒนาเรื่องรสชาดให้อร่อยมากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง ขนมกง เป็นขนมที่มีคุณค่าทางด้านอาหารสูงมาก

 ดิฉันและเพื่อนๆได้จัดทำเว็บไซต์ขมกงซึ่งมี URL ดังนี้ www.geocities.com/kanomkong_uthai

สิรินภา กลับชัยนาท
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

          ดิฉันได้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องขนมกงได้ข้อคิดและคติจากผู้ประกอบการมากมายแต่ที่ดิฉันประทับใจมากคือคำว่า
"การทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะประสบผลสำเร็จได้ต้องพยายามและเอาใจใส่มัน..แม้มันจะล้มเหลวสักกี่ครั้งเราต้องลุกสู้กับมัน.."
และดิฉันก็ได้นำคตินี้มาใช้กับชิวิตดิฉันคือเวลาที่ดิฉันขี้เกียดอ่านหนังสือก็จะนึกคตินี้ก็ทำให้มีแรงผลักดันมากขึ้นเลยที่เดียว..
          เทคโนโลยีพื้นบ้านของขนมกงคือการบดถั่วยังมีการใช้เครื่องโม่ถั่วโบราณอยู่เลยน่าสืบถอดจริงๆ...ส่วนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ดิฉันคิดว่าถ้ามีจะสะดวกมากคือเครื่องแพ็คขนมอัตโนมัติคือเวลาทอดขนมกงเสร็จก็นำมาใส่ในเครื่องให้เครื่องเรียงขนมลงถุงและปิดปากถุงด้วยความร้อนโดยอัตโนมัติเครื่องนี้จะสะดวกและรวดเร็วมากเลยทีเดียว
           ถ้าดิฉันได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการขนมกงดิฉันจะเน้นการจัดระบบการงิน การบัญชีเป็นอย่างดีเลย เพราะจะได้รู้ว่าเราประกอบกิจการนี้จะขาดทุนหรือได้กำไรเท่าไร  สุดท้ายที่สุดข้อคิดที่ดิฉันได้จากการทำงานนี้ก็ทำให้ฉันได้ความรู้และรู้จักกับขนมกงมากขึ้น แถมยังมีขอคิดดีๆจากผู้ประกอบการมาเป็นแรงและกำลังให้กับตัวดิฉันอีก และที่สำคัญได้ทำให้ดิฉันได้รู้จักเรียนรู้นิสัยเพื่อนร่วมงานกันมากขึ้นด้วยคะ.........

 

น.ส.ภัทรานุช ฟักกิ่ม
IP: xxx.113.45.198
เขียนเมื่อ 

        ดิฉันได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  ได้รับข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความขยันและอดทน  ความเต็มใจและมีความสามารถที่จะทำในงานนั้นๆเป็นส่วนช่วยผลักดันให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานและทำให้ทำงานนั้นๆได้สำเร็จด้วยดี  คุณธรรมที่ได้รับจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งในเรื่องการเรียนและการทำงานอื่นๆเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ  เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ ใช้การผลิตด้วยมือและการทำให้ขนมมีสีสันน่ารับประทานโดยการใช้น้ำตาลปึก  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพ คือ น่าจะมีเครื่องผสมส่วนผสม  เครื่องปั้มชิ้นขนมและเครื่องแพ็คถุงขนม  การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ มีเครื่องมือมาช่วยทุนแรงงานและเวลา  มีถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม  จำนวนการผลิตมากขึ้นและส่งจำหน่ายในหลายสถานที่  ข้อคิดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องขนมกง คือควรมีการศึกษาจากหลายแหล่งทั้งในสถานที่จริงด้วยเพื่อจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบตามต้องการ

 

นางสาวพาลิมน พุกเนียม
IP: xxx.151.140.117
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ
    ดิฉันได้จัดทำเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีเรื่องขนมกงค่ะ
-ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือในการทำงานนั้นต้องมีความพยายาม ขยัน อดทน ตั้งใจ ผลออกมาก็จะสำเร็จ
-คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ เวลาเรียนหนังสือเราต้องตั้งใจเรียน ขยันอ่านหนังสือ อดทนเพื่อจะได้อนาคตที่ดี
-เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือเป็นการทำด้วยพื้นบ้านเช่นใช้นวดแป้งด้วยมือ บดถั่วก็ใช้แรงคน โดยไม่ใช้เทคโนโลยีใดๆ
-เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพตามความคิด คือควรที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้คือ ควรมีเครื่องนวดแป้ง เครื่องบดถั่ว เพราะจะได้ผลผลิตมากขึ้น
-ถ้าดิฉันเป็นเจ้าของกิจการในการผลิตขนมกงก็จะกระจายตลาดให้มากขึ้น มีการบรรจุที่มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นและสะดวกต่อผู้บริโภคด้วย มีการโฆษณาให้มากขึ้น ยังคงความเป็นขนมกงโบราณอยู่ด้วย และอาจจะมีการพัฒนาขนมกงทำขึ้นมาในรูปแบบและรสชาติที่ทันสมัยมากขึ้น
-ข้อคิดอื่นที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องขนมกงคือ รู้วิธีการทำขนมกงให้อร่อย มีคุณค่าทางอาหารสูง และในการทำงานครั้งนี้ได้เรียนรู้นิสัยของเพื่อนในกลุ่มได้ด้วย

นายวีระสิทธิ์ บุญเอนก
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
  • ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความขยันอดทน  เต็มใจในสิ่งที่ทำจะทำให้เราประสบความสำเร็จโดยง่าย
  • คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  คือ  ความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งในเรื่องการเรียนและการทำงานอื่นๆเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ 
  • เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ ใช้การผลิตด้วยมือและการทำให้ขนมมีสีสันน่ารับประทานโดยการใช้น้ำตาลปึก 
  •  เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพ คือ น่าจะมีเครื่องผสมส่วนผสม  เครื่องปั้มชิ้นขนมและเครื่องแพ็คถุงขนม
  • การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ มีเครื่องมือมาช่วยทุนแรงงานและเวลา  มีถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม
  • ข้อคิดอื่นที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องขนมกงคือ ทำให้เรารู้เกี่ยวกับวิธีการทำขนมกงและ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำขนม
นายศราวุธ รุมรณกาจ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

 -ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูิมิปัญญาท้องถิ่น คือ  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 -คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันคือ   ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้น ๆ ที่เราได้ทำให้สำเร็จด้วยดี

 -เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ   การใส่นมข้นเพื่อเพิ่มเติมความหวานมันของขนมกง แป้งที่ใช้สำหรับชุบทอดต้องใส่กะทิ และ น้ำตาลปีบลงไปด้วย

 -เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ  จัดทำแม่พิมพ์เป็นรูปขนมกง และ ปั้มออกมาและทอดได้เลยเพื่อสะดวก และรวดเร็วในการผลิต

 -จะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้  โดย  จัดทำแผ่นพับเพื่อโฆษณา พร้อมกับจัดทำเว็บไซต์ และ โฆษณาทางโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพื่อทำให้ขนมกงเป็นที่รู้จักมากขึ้น

นายวีระพงศ์ คงนาม
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูิมิปัญญาท้องถิ่น คือ

- เมื่อตั้งใจแล้วต้องทำให้สำเร็จ

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ซื่อสัตย์สุจริต

-มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้น ๆ ที่เราได้ทำให้สำเร็จด้วยดี

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-การใส่นมข้นเพื่อเพิ่มเติมความหวานมันของขนมกง แป้งที่ใช้สำหรับชุบทอดต้องใส่กะทิ และ น้ำตาลปีบลงไปด้วย

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของขนมให้แปลก ๆ ออกไปจากดิม

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-ออกแบบสื่อให้ดูน่าสนใจ เช่น ทำเป็นโฆษณา แผ่นพับ 

น.ส.กานต์ชนก ปัทมรัตน์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูิมิปัญญาท้องถิ่น คือ

- ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

-มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้น ๆ ที่เราได้ทำให้สำเร็จด้วยดี

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-การใส่นมข้นเพื่อเพิ่มเติมความหวานมันของขนมกง แป้งที่ใช้สำหรับชุบทอดต้องใส่กะทิ และ น้ำตาลปีบลงไปด้วย

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-จัดทำเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-จัดทำสื่อที่แปลกออกไป และ มีมาตราฐานเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

น.ส.สาธิยา พันธุยี่
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูิมิปัญญาท้องถิ่น คือ

- ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

-มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้น ๆ ที่เราได้ทำให้สำเร็จด้วยดี

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-การใส่นมข้นเพื่อเพิ่มเติมความหวานมันของขนมกง แป้งที่ใช้สำหรับชุบทอดต้องใส่กะทิ และ น้ำตาลปีบลงไปด้วย

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-เปลี่ยนจากการทอดเป็นการอบแทน เพื่อที่จะไม่ให้ขนมอมน้ำมัน

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-นำขนมไปเผยแพร่ให้สื่อต่าง เป็นที่รุ้จักให้มากขึ้นกว่านี้

น.ส.ภัทราพร บุญประมวญ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

    ดิฉันได้จัดทำเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวังหวัดอุทัยธานี  เรื่องขนมกง

  - ข้อคิดที่ได้จาการทำงานของบุคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ  มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน  มีความอดทน  และหมั่นศึกษาหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

   - คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ จะนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อ และต้องมีความขยันหมั่นเพียร

   - เทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ การไม่ใช้เครื่องจักรในการทำงาน แต่ผลงานก็ออกมาอย่างประณีตด้วยฝีมือคน เช่น การปั้นรูปขนมกง 

   - เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาพัฒนางานที่ศึกษา คือ การผลิตเครื่องคนส่วนผสมให้เข้ากัน  โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนในการมานั่งคน  เพื่อประหยัดเวลาในการทำได้

   - การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ พัฒนาเรื่องรสชาดให้อร่อยมากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของขนมกงให้ดีขึ้นไป

   - ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง ขนมกง เป็นขนมที่มีคุณค่าทางด้านอาหารสูงมาก  คือ มีโปรตีนที่ได้จากถัวเขียวอยู่ด้วย

น.ส.พัชรภรณ์ มีแพง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ  ดิฉันได้จัดทำเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เรื่องขนมกงค่ะ  ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ต้องอดทน และหมั่นศึกษาหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา คุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ จะนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อ และต้องมีความขยันหมั่นเพียร เทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ การไม่ใช้เครื่องจักรในการทำงาน แต่ผลงานก็ออกมาอย่างประณีตด้วยฝีมือคน เช่น การปั้นรูปขนมกง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาพัฒนางานที่ศึกษา คือ การผลิตเครื่องปั้นขนมกง ให้เป็นเส้นๆ เพื่อที่จะนำมาทำเป็นรูปวงกลม  เพื่อจะได้ลดแรงงานคนที่จะต้องมานั่งปั้นขนม การพัฒนางานให้ดีขึ้น คือ พัฒนาเรื่องรสชาดให้อร่อยมากขึ้น และพัฒนาความสะอาด คุณภาพให้ดีขึ้นไป ข้อคิดเห็นอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่อง ขนมกง เป็นขนมที่มีประโยชน์ทางอาหารมาก