จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน นี้บริษัทและองค์กรต่างๆ มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจสูงมากอันเนื่องมาจากภาวะของเศรษฐกิจ ทำให้ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆตระหนักถึงการที่จะให้บริษัทเจริญก้าวหน้าชนะคู่แข่ง และประสพความสำเร็จ

      จากแนวคิดเบื้องต้น ทำให้หลายๆองค์กรเริ่มที่จะพัฒนาบริษัทโดยเริ่มจากฐานของบริษัท นั่นก็คือ ตัวบุคคลากรของบริษัท ให้มีทักษะความสามารถเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อจูงใจลูกค้า  การเพิ่มศักยภาพทางด้านงานบริหาร การฝึกอบรม ด้านธุรกิจการตลาด ทางอินเตอร์เนต E-business และ เถ้าแก่ไฮเทค ( Hitech Entrepreneurship )บริการ  โดยการฝึกอบรมบุคคลากรของตน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมที่ทางองค์กรจัดขึ้น หรือส่งบุคคลากรของตนไปฝึกอบรม และจากความต้องการดังกล่าว จึงทำให้เกิดธุระกิจการจัดการฝึกอบรมขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าคาดว่า จะทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากการศึกษาในปัจจุบัน เป็นการศึกษาแบบ "เรียนรู้ตลอดชีวิต" ซึ่งไม่เพียงแค่ฝึกอบรมบุคคลากรในบริษัทเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน มีการจัดอบรมที่น่าสมใจอีกหลายอย่างซึ่งจัดอบรมให้กับผู้สน เช่น  การจัดดอกไม้ การทำworkshop งานประดิษฐ์ต่างๆ 

      ข้าพเจ้าคิดว่า ในอนาคตอีก5ปีข้างหน้า ธุรกิจการจัดการฝึกอบรมจะพัฒนารูปแบบ ให้เข้าถึงบุคคลและองค์กร มากกว่าในปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น และในอนาคตการจัดการฝึกอบรมอาจใช้คนเพียงแค่คนเดียว บริหารการจัดการทั้งหมด โดยใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ช่วยแทนที่บุคคล