แนวโน้มของธุรกิจการจัดการฝึกอบรมในอีก 5ปีข้างหน้า  ตามความคิดของผมนั้นธุรกิจนี้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันสูง แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดฝึกอบรมจากรูปแบบปกติที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันคือทุกคนต้องมาเจอหน้ากัน  พูดคุยกันในห้องที่ใช้จัดอบรม  อาจจะเปลี่ยนเป็นการจัดฝึกอบรมผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ทหรือเครือข่ายใยแก้ว  ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาของผู้ที่จะเข้าฝึกอบรม  เพราะบางคนอยู่ไกลแต่อยากจะมาเข้าฝึกอบรม และบริษัทที่จัดฝึกอบรมจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ 

          เทคโนโลยีที่ผมคาดว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดฝึกอบรม

          1. Video conference   2.Audio conference   3.Teleconference

                เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเราเลยเพราะปัจจุบันวงการการศึกษาก็ได้นำเข้ามาใช้แล้ว