นาย สุชา เหมือนแก้ว


ผู้ช่วยผู้ว่าการ
กฟผ.
Username
suchar
สมาชิกเลขที่
1749
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม
วุฒิวิศวกร สฟก.1052
เคยดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.
ประสบการณ์งานด้านต่างประเทศ
· งานออกแบบระบบควบคุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ.บริษัท ABB(BBC),Sulzer ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
· ทดสอบ ตรวจรับโรงไฟฟ้าขนอม ณ.บริษัท Daewoo ประเทศเกาหลี
· ทดสอบ ตรวจรับโรงไฟฟ้าสิริกิติ์ ณ.บริษัท MHI ประเทศญี่ปุ่น
· ทดสอบ ตรวจรับโรงไฟฟ้าภูมิพล ณ.บริษัท KAENER ประเทศสวีเดน
· ดูงานการผลิต และออกแบบ Generator, Gas turbine ณ.ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
· ดูงานการผลิต และออกแบบ Turbine ณ.บริษัท KAENER ประเทศนอรเวย์
· ดูงาน Lab turbine model test โรงไฟฟ้าปากมูล ณ.บริษัท Voest Alpine ประเทศออสเตรีย

Successor Development program ที่ Moller center Cambridge ประเทศอังกฤษ

ดูงานโรงไฟฟ้าประเทศจีน ประเทศซูดาน

ร่วมสัมมนากลุ่มผลิตไฟฟ้าประเทศเวียตนาม มาเลเซีย

ประชุมสัมมนาด้านเชื้อเพลิงประเทศออสเตรเลีย

ศึกษาดุงานด้าน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศญี่ปุ่น
ประสบการณ์งานในประเทศ
· ทดสอบ ตรวจสอบ Performance ของโรงไฟฟ้า


· กรรมการตรวจรับ ทดสอบระบบการผลิตและอุปกรณ์ (Commissioning) โรงไฟฟ้า ขนอม ภูมิพล แม่เมาะ บางปะกง และเขื่อนลำตะคอง

· บริหารงาน ด้านอุปกรณ์ตรวจสอบพลังงาน และอุปกรณ์ทดสอบ Performance
· กรรมการพิจารณาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)ระหว่าง EGAT กับ IPP
· ประธานกรรมการเทคนิคทดสอบ Contract Operating Characteristic (COC) โรงไฟฟ้าขนอม เจรจาสัญญา PPA เพื่อขายโรงไฟฟ้าให้บริษัท EGCOM
· ตรวจ สอบข้อมูลทางวิศวกรรม บริษัทผลิตไฟฟ้าอิสระ(IPP)
· ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ ON LINE LOSS ANALYSIS โรงไฟฟ้าความร้อน จาก กฟผ.
· ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ ON LINE EFFICIENCY MONITORINGโรงไฟฟ้าพลังน้ำจาก กฟผ.
· กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
· บริหารโครงการตรวจสอบพลังงานโรงงาน บ. บางกอกกล้าส, บ.ราชาชูรส,บ.ผลิตไฟฟ้า ฯลฯ
· ประธานกรรมการ 5 ส.
· กรรมการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ ( MSM )
· กรรมการ จัดทำ ISO 9001
· วิทยากรบรรยายพิเศษ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี