ตอนทำแผนกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่เป็นทีเด็ดถ้าคู่แข่งรู้กว่าจะตามทันต้องอย่างน้อย 3 ปี

  การทำแผนกลยุทธ์มีคำที่ทำให้มึนงงอยู่มากมาย เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติ ขอให้นึกถึงสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้ไว้ก็แล้วกัน

 1. บอกได้ว่าสิ่งที่อยากเห็นองค์การของเราเป็นอย่างไรในระยะยาวก็คือ วิสัยทัศน์ What you want to see

 2. บอกทิศทางว่าเราต้องทำอะไรจึงจะได้เห็นในสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือ ภารกิจ What you need to do

 3. บอกได้ว่าเราต้องทำอย่างไรในภาระกิจที่ได้รับก็คือ กลยุทธ์(เป็นการกำหนดวิธีคิดอย่างมีเหตุผล) How to do

 4. บอกได้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างที่จะทราบว่ากลยุทธ์นั้นทำได้จริงและได้ผลจริงก็คือ แผนปฏิบัติ(ก็คือสิ่งที่ทำให้ความคิดเป็นจริง)

 อย่าลืมสิ่งที่สำคัญคือกลยุทธ์เป็นเพียงวิธีคิด แต่แผนปฏิบัติเป็นวิธีทำ มีแต่วิธีคิดอย่างเดียวสิ่งที่ได้คืออากาศ เราจึงต้องเอาความคิดมาทำเป็นมาตรการหรือแผนปฏิบัติเพื่อให้ความคิดเป็นจริง คุณเชื่อหรือไม่มีคนไม่น้อยติดอยู่ในกับดักของแผนคือตั้งน่าตั้งตาทำแต่แผนลืมไปว่าแผนที่เราทำเราทำตามความคิดเพื่อทดสอบว่าความคิดทำได้จริง และทำได้แล้วให้ผลตามที่คาดหวัง ถ้าไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งต้องกลับไปคิดใหม่ ปรับแผนใหม่ หลายๆรอบจนเกิดความสำเร็จเรามักเรียกรวมกันว่าแผนกลยุทธ์ครับ ส่วนกลยุทธ์ใดที่คู่แข่งรู้แล้วมีวิธีแก้มักเป็นความลับเรามักเรียกมันว่าเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นหรือเป็นยุทธวิธีมากกว่าครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมคุณภาพความเห็น (0)