สูตร 72

อยากรู้เงินฝากโตอย่างไรต้องสูตร 72

  เวลามีเงินเหลือแล้วนำไปฝากธนาคารแบบฝากแล้วเอาดอกทบต้นไปเรื่อยๆอยากรู้ว่านานกี่ปีจะได้เงินเพิ่มเท่าตัว  ต้องใช้สูตร 72 ครับทำดังนี้ครับ

1. ต้องรู้ว่าเขาให้ดอกเบี้ยปีละกี่%

2. จำนวนปีที่จะได้เงินต้นเพิ่มเท่าตัว ให้เอา 72 ตั้งแล้วหารด้วย ดอกเบี้ย(%)

3. เช่นเอาเงิน 10000 บาทไปฝากได้ดอก 3%ต่อปีอยากรู้ว่ากี่ปีเงินในบัญชีจะเป็น 20000 บาท

  หาโดย  72/3=24 ปี  ครับ

  แต่อย่าลืมนะห้ามถอนดอกมาก่อนนะถือว่าเอาดอกที่ได้ทบต้นไปเรื่อยๆครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Rule of Thumbความเห็น (0)