วัลลภา27

วันที่2

อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  แผนกโสตทัศนูปกรณ์

ช่วงเช้า

      -มาถึงที่ทำงานแต่เช้า เมื่อลงชื่อแล้วก็มาส่งเมล์หาอาจารย์เพราะเมื่อวานไม่ได้ส่ง เสร็จแล้วก็เข้าไปประจำการที่ห้องปฏิบัติการวีดีทัศน์ โดยงานในช่วงเช้าวันนี้เป็นการดูการออกอากาศของรายการ EGAT TV โดยวันนี้เป็นรายการ ขอคุยด้วยคนเป็นการรายงานเกี่ยวกับสายส่งไฟที่จัดซื้อใหม่โดยเป็นรายการในสตู และอีกรายการเป็นรายการพาไปที่โรงไฟฟ้าวังน้อย ใช้เวลาออกอากาศทั้งหมด 45 นาที

ช่วงบ่าย

     - เราและสุกัลยาได้ช่วยกันทำสติกเกอร์เพื่อติดที่หน้าแผ่น CD โดยเครื่องที่เราใช้เรียกว่าเครื่องพิมพ์ BARCODE ยี่ห้อBOTHERรุ่น P-Touch 65 TH มีขนาด4 x 6 นิ้ว ใช้ถ่าน 2A 3ก้อน ใช้สติกเกอร์ขนาด 9mm. หรือ เศษ3ส่วน8 นิ้ว วิธีการทำคือ

     -เปิดเครื่องกดที่ปุ่มสีแดง

     -เลือกภาษาว่าเราต้องการพิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษ ที่เราทำวันนี้เป็นภาษาไทย

     -พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปในเครื่อง

     -เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วก็สั่ง PRINT ซึ่งจะเป็นปุ่มที่ตัวเครื่องเลย

     -เสร็จแล้วก็กดปุ่มตัดเราก็จะได้สติกเกอร์สำหรับติดหน้า CD หนึ่งชิ้น

ความรู้ที่ได้รับ

     -วันนี้เราได้ใช้เครื่องพิมพ์BARCODE ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อน เราได้เรียนรู้การใช้งานและได้ลองใช้งานจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของวัลลภาความเห็น (0)