ประพจน์26(9ธ.ค.48)

กระทรวงพานิชย์
วันนี้มาถึงที่ทำงาน08.00น.ไปสัมภาษณ์เรื่องอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการปรับปรุงกม.ธุระกิจแฟรนไชส์ ว่าจะพัฒนาธุระกิจประเภทนี้อย่างไรสิ่งที่ทำคือการถ่ายสัมภาษณ์และวันนี้ไม่มีงานอะไรเลยกลับมาที่สถานีเพื่อมาดูงานตัดต่อให้เพื่อนที่ฝึกฝ่ายตัดต่อสวนการใช้เครื่องเล็กน้อยว่าปุ่มไหนใช้อย่างไร และเรื่องขนาดภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของประพจน์ความเห็น (0)