ด้วยเนื่องจากทางบ้านติดต่อให้ไปรับเงินประกันเนื่องจากพ่อเสียชีวิต