บันทึก14

สังคมต่างวัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

วันนี้ได้เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "สังคมต่างวัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(Intergeneration for Health Promotion)" ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. วันนี้ได้ฟังการบรรยายเรื่อง

1.การสร้างเสริมสุขภาพจากอดีตสู่ปัจจุบัน

2.การสร้างเสริมสุขภาพ-พลังต่างวัยสำคัญอย่างไร

3.พลังต่างวัยในการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

4.ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ส่วนรายละเอียดจะสรุปครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)