บันทึก14

  Contact

  สังคมต่างวัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  

วันนี้ได้เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "สังคมต่างวัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(Intergeneration for Health Promotion)" ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. วันนี้ได้ฟังการบรรยายเรื่อง

1.การสร้างเสริมสุขภาพจากอดีตสู่ปัจจุบัน

2.การสร้างเสริมสุขภาพ-พลังต่างวัยสำคัญอย่างไร

3.พลังต่างวัยในการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

4.ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ส่วนรายละเอียดจะสรุปครั้งต่อไป

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 9718, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ทั่วไป

Recent Posts 

Comments (0)