รายงานความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้า

ที่ผ่านมาได้ติดต่อประสานงานสมาชิกในบริษัทในการเข้าประชุม  ซึ่งมีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง  และหน้าที่หลักที่ต้องปฎิบัติต่อไป คือ การติดต่อประสานงานระหว่าง  ลูกค้ากับทางบริษัทในการแจ้งรายละเอียด ทุกอย่าง ในการเข้าร่วมโครงการแก่ลูกค้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วราภรณ์ พิเศษกุลความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

9711

เขียน

14 Dec 2005 @ 22:15
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:13
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก