ALR and Formative Evaluation for Medical Student

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
After Learning Review and Formative Evaluation

ALR and Formative Evaluation for Medical Student

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ โดยใช้การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ กิจกรรมที่ใช้ คือ

 1.ALR ( After Learning Review )

 2.Formative Evaluation

 3.Value Creation for Medical Student

 วันนี้มีการเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ กลุ่มรังสี ผมได้รับมอบหมายให้สอนโดยสอดแทรกการสร้างค่านิยม จริยธรรม ของการเป็นแพทย์ที่ดี จึงได้นำกระบวนการทบทวนชีวิตที่นักศึกษาแพทย์ นับตั้งแต่วันที่เริ่มคิดที่จะเข้าเลือกเรียนคณะแพทย์ โดยใช้บัตรคำ และ ก่อนดำเนินการได้ทำความเข้าใจถึงกิจกรรม "ทบทวนชีวิต พิชิตเป้าหมาย" ที่ เรียก After  Learning Review  (ALR) ประเด็นที่ให้ทบทวนมีดังนี้

  1. สิ่งคาดไว้เมื่อเข้ามาเลือกเรียนแพทย์
  2. ระยะเวลาที่ผ่านมา ๕ ปี ได้ตามที่ตั้งใจหรือไม่
  3. อะไรคือความแตกต่าง
  4. สิ่งที่ได้เกินกว่าที่ตั้งใจไว้
  5. สิ่งที่ยังขาด
  6. แผนพัฒนาตนเองในอนาคต

 ได้ให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนใช้บัตรคำ เขียนลงเพื่อตอบคำถามแต่ละข้อ เมื่อเขียนเสร็จให้ทุกท่าน "แลก เปลี่ยน เล่าสู่" กันฟัง โดยอธิบายวิธีการ "สุนทรียสนทนา" ให้ฝึก "การฟัง โดยใช้สายตาเป็นสื่อ มองตานักศึกษาที่กำลังเล่าเรื่อง" และสรุปให้ว่าสิ่งเล่านี้เป็น "เทคนิค ในการับข้อมูลข่าวสารจากคนไข้ หรือ ทีมงาน"

  ประเด็นที่ให้นักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้ทบทวนเพิ่มเติม คือ Competency หรือ สมรรถนะ ในช่วงห้าปีท่านเป็นนักศึกษา "พัฒนาการ" ของการเปลี่ยนแปลง "จาก ปีที่ ๑ มาถึงปีที่ ๕" สมรรถนะ หรือ Competency ที่ คณะแพทยศาสร์กำหนด " ดีขึ้น เท่าเดิม หรือ แย่ลง" ประเด็นที่ให้ทบทวน คือ ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติที่ดีของการที่จะเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต"

  นักศึกษากลุ่มนี้ได้เล่าให้ฟังถึง การที่เลือกเข้ามาเรียน ตั้งแต่ เป็นความต้องการของตัวเองที่สนใจในวิชาชีพนี้ การเลือกตามใจผู้ปกครอง หรือ มาเรียนเพราะไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร

  หลังจากที่ทุกท่านได้ "เล่าเรื่อง ทบทวนสมรรถนะ และ แผนที่จะพัฒนาตนเอง" ได้สรุปถึง "แพทย์ที่ดี" ต้องมีสมรรถนะ และ มีการแสดงออกที่ดีอย่างไร

  จากการประเมินด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกของนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้ น่าจะทำให้เกิด การพัฒนาการในด้าน "การสร้างค่านิยม ของการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้" ซึ่งกันและกัน การนำวิธีการ สื่อสาร ที่เรียนว่า "สุนทรียสนทนา" ซึ่งจำเป็นสำหรับอนาคตของการเป็นแพทย์ที่ดี และ ทุกท่าตั้งจะวางแผนชีวิตเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้เป็นแพทย์ที่ดีให้ได้

 ดังนั้นตามที่ พรบ การศึกษาแห่งชาติ ให้เราสอดแทรก "การสอน จริยธรรม" ไว้ทุกรายวิชา การใช้ "การจัดการความรู้" โดยใช้เทคนิคข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ทำให้ผสมกลมกลืนกับการสอนวิชารังสีเป็นอย่างดี และ พฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้แสดงออกถึง "อนาคตของแพทย์ที่ดีครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#learning#formative#evaluation#alr(after#review)

หมายเลขบันทึก: 9712, เขียน: 14 Dec 2005 @ 22:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)