กมนทรรศน์18

วันนี้มาสถาบัน

สวัสดีค่ะ...อาจารย์

วันที่ 2 ธ.ค 48 นัดเสนอความก้าวหน้า

วันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะต้องมาที่สถาบันเพื่อรายงานความก้าวหน้าของแต่ละคนและของแต่ละที่ ที่เราไปฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่ะ

นัดพบ เวลา 9.00 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกมนทรรศน์



ความเห็น (0)