น.ส.ปวีณา ชูราศรี มีอยู่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ มีหน้าที่ ติดต่อและให้ข้อมูลการอบรมกับลูกค้า แจกแบบสอบถาม ดูแลให้การต้อนรับลูกค้าให้มีความชื่นชอบยินดีในบริการของบริษัทเรา