14 ธ.ค. 2548 ในวันนี้บริษัทของเรามีการประชุมกันในเรื่องของการจัดฝึกอบรม การสนทนา ภาษาเยอรมันว่าบริษัทเราจะมีการจัดรูปแบบของการฝึกอบรมว่าบริษัทเราจะมีการจัดฝึกอบรมเป็นไปในรูปแบบไหนดี