Six in One


7 habits กับ การจัดการบริหารเวลา

Six in One

 ช่วงระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จะเป็นช่วงที่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ หน่วยงานที่ลงนามความตกลงร่วมมือระหว่างกัน จะทำงานถึง ๖ เรื่องในหนึ่งอาทิตย์

 ๑.บันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ และ ท่านทีปรึกษาระบบราชการ จากสำนักงาน กพ จะเดินทางไป เข้าพบ "ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น" ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม เข้าพบ"ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม และ เข้าพบ"ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร" ในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม เพื่อที่จะแนะนำหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง" นำทีมโดย ท่านที่ปรึกษาระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ จากสำนักงาน ก.พ

 ๒.บันทึกความร่วมกับสมาคมข้าราชการพลเรือน จัด"ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๓๒" ที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวิทยากร ระดับประเทศ เช่น อาจารย์แม่ สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ท่านนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนุญ อดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือน ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร การสัมมนาจะจัดตั้งแต่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม งานนี้ ท่านอาจารย์ บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นแม่งานร่วมกับทีมงานศูนย์บริการวิชาการรับผิดชอบ

 ๓.การสัมมนาปรับแผนปฎิบัติการของศูนย์บริการวิชาการ ประจำปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ ในช่วงเวลากลางคืน โดยวิทยากร คือ ท่านอาจารย์ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นเรศ วโรภาสตระกูล อดีตรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ และ กรรมการพัฒนาบุลลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งสองท่านจะเชื่อมโยง เรื่อง Competency กับการพัฒนาทีมงานของศูนย์บริการวิชาการ และ การปรับแผน งานนี้ท่านรองผู้อำนวยการ สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี เป็นเจ้าภาพใหญ่

 ๔.การข้ามไป เยี่ยมโรงพยาบาลประเทศเพื่อนบ้านที่แขวงสุวรรณเขต เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงพยาบาล โดยไปวิเคราะห์ จุดแข็ง และ จุดอ่อน เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๔๙ ณ HACC:KKU และ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่นที่ อำเภออุบลรัตน์ และ อำเภอน้ำพอง ซึ่งจะนำทีมโดย ผศ.ดร.พัชรี เจียรนับกุล รอง ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

 ในอุปนิสัยที่ดีเจ็ดประการ คือ ต้อง"ทำเรื่องที่สำคัญ แต่ไม่เร่งด่วน" คือ "การวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ทรัพยากรเวลาอย่างคุ้มค่า"

JJ

คำสำคัญ (Tags): #7habits#สติ#สมาธิ
หมายเลขบันทึก: 9719เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2005 00:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:05 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี