ณรงค์ชัย 14/12/48 วันที่ 17 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ช่วงนี้มีงานให้ทำไม่มากครับ
วันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงสาย ๆ งานที่ได้รับคือเป็นผู้ช่วยในการจัดคิดและระเบียบนักเรียนในการถ่ายภาพอนุสรณ์ โดยในวันนี้เป็นคิวการถ่ายภาพของนักเรียนในระดับชั้นป.3 - 4 - 5 - 6 โดยในแต่ละชั้นเรียนก็แบงเป็น 10 ห้อง แต่วันน้ก็ทะยอยมาถ่ายระดับชั้นละไม่เกิน 5 ห้องเรียน และส่วนใหญ่เป็นเด็กโดตและไม่มีเด็กกลุ่มพิเศษอยู่จึงถ่ายภาพได้เร็ว เมื่อถึงเวลา 14.00น. พี่เลี้ยงก็ได้มอบหมายได้ทำไตเติ้ลรายการโฮมรูม เมื่อทำเสร็จก็ถึงเวลา 16.00น. กลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)