สุกัลยา 26

วันแรกที่ห้องโสต

14/12/2548

อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  แผนกโสตทัศนูปกรณ์

ช่วงเช้า

      วันนี้ย้ายขึ้นมาจากแผนกนิเทศศิลป์ ขึ้นมาอยู่ที่แผนกโสตทัศนูปกรณ์อีกครั้ง งานที่ทำในวันนี้จึงเป็นแค่การดูพี่หนึ่ง พี่อ้น และพี่บอลทำงาน พร้อมกับนั่งดูรายการที่ทางแผนกออกอากาศด้วย ได้ดูรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงและรายการของทาง บมจ.กฟผ.ด้วยเป็นรายการทาง EGAT TV. เราดูรายการลูกผู้ชายใต้ดิน เป็นการพาไปดูที่ลำตะคลอง เป็นโรงไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งรายการนี้เป็นการผลิตของแผนกโสตด้วย

ช่วงบ่าย

      ตอนบ่ายก็นั่งดูรายการของทางสถานีที่ทางฝ่ายแผนกโสตเป็นผู้ควบคุมการออกอากาศจนถึงเวลากลับบบ้าน  

ความรู้ที่ได้รับวันนี้

       -เราได้รู้ว่าโรงไฟฟ้าที่ลำตะคลองเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นโรงไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดของจ.นครราชสีมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)