ธนาคารโลกเตือนสุขภาพรัสเซ๊ย

ธนาคารโลกมักจะเตือนประเทศต่างๆ ในเรื่องเงินๆ ทองๆ แต่คราวนี้กลับเตือนว่า ...รัสเซียจะต้องรักษษสุขภาพให้มากกว่านี้

 

ธนาคารโลกมักจะเตือนประเทศต่างๆ ในเรื่องเงินๆ ทองๆ แต่คราวนี้กลับเตือนว่า ถ้ารัสเซียต้องการรักษาจำนวนประชากร และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(ปีละ 6 %)ต่อไป รัสเซียจะต้องรักษาสุขภาพให้มากกว่านี้

แพทริซิโอ มาร์เกซ หัวหน้าโครงการสุขภาพรัสเซียของธนาคารโลกเตือนรัสเซียว่า การที่รัสเซียจะรักษาจำนวนประชากร และแข่งขันกับยุโรปตะวันตกได้ รัสเซียจะต้องดื่ม(เหล้า)น้อยลง สูบ(บุหรี่)น้อยลง ปรับเปลี่ยนอาหารการกิน และวิถีชีวิตเสียใหม่

Cigar

ประชากรรัสเซียลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยุคปลายสหภาพโซเวียต(ยุโรปตะวันออกยังไม่แยกเป็นอิสระ)จนถึงปัจจุบัน โดยลดลงถึง 6 ล้านคนในช่วงปี 2536 และลดลงประมาณ 750,000 คนต่อปี ถ้าประชากรยังลดลงในระดับนี้ต่อไปอีก 50 ปี รัสเซียจะมีประชากรลดลง 30 %

อายุขัยเฉลี่ยประชากรรัสเซียอยู่ที่ 66 ปี หรือน้อยกว่าเยอรมนี 12 ปี ปัญหาอยู่ที่มีประชากรเกิดใหม่น้อยคล้ายกับประเทศตะวันตก แต่ต่างออกไปที่มีอัตราการตายของผู้ชายวัยทำงานสูง

Chugger

สาเหตุการตายของผู้ชายวัยทำงานมาจากการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ อาหารการกินไม่ดี และขาดการออกกำลังกาย อัตราการตายจากอุบัติเหตุสูงเป็น 5 เท่าของอียู(ยุโรปตะวันตก) อัตราการตายจากโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ สูงเป็น 3 เท่าของอียู

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มจะเติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (gross domestic production / GDP) เนื่องจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น โรคสมัยใหม่มีแนวโน้มจะเป็นโรคเรื้อรังมากกว่าโรคที่หายเร็ว เทคโนโลยีการรักษาแพงขึ้น และการฟ้องร้อง

Cigarette

ประเทศที่พัฒนาแล้ว(รวยหน่อย)มักจะโฆษณาเหล้า บุหรี่(อัตราสูบบุหรี่ในประเทศตะวันตกลดลงติดต่อกันมาประมาณ 30 ปี) ส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาสำส่อนทางเพศเพิ่มขึ้น(โดยผ่านสื่อกระตุ้นทางเพศทุกรูปแบบ) ขับรถเร็วขึ้น(โดยผ่านสื่อกระตุ้นทุกรูปแบบ) ส่งผลให้ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขายดี

ผู้เขียนขอเรียนเชิญธนาคารโลกให้มาสำรวจประเทศไทย จะได้ช่วยกันต่อต้านเหล้า บุหรี่ การสำส่อนทางเพศ และการขับรถประมาท เช่น เมาแล้วขับ ขับเร็วเกิน ฯลฯ ต่อไป

Cigarette

แหล่งข้อมูล:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)