เรียนรู้การทำบายศรีปากชามจากใบตอง สามารถทำเองได้หลังการเรียนรู้ และนำไปประกอบอาชีพได้   สามารถเข้าเรียนรู้ได้ที่  http://202.143.141.237/elearning/