การทำดอกไม้สดอบแห้ง  สามารถทำได้ง่ายสร้างอาชีพได้ เชิญคลิกเข้าชมได้ที่ http://nenfe.nfe.go.th/nernec/index1.html   ตรง Video อาชีพ