วันนี้มาถึงโรงเรียนเวลาประมาณ8.00น.ก็ทำการดูแลนักเรียนเข้าแถวตามปรกติหลังจากนั้นก็ทำการถ่ายภาพนักเรียนที่กำลังสนทนากับครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างชาติหลังจากนั้นก็ขึ้นไปดูแลอุปกรณ์ภายในห้องประชุมและเตรียมเปิดห้องประชุม วันนี้มีการจองใช้ห้องประชุมในช่วง 12.00 น. จึงต้องทำการอยู่ดูแลห้องประชุมทั้งวันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาขอใช้หลังจากนั้นก็ปิดและเก็บอุปกรณ์และเตรียมตัวกลับบ้านครับ