แม่ป่วยลั้ง

ขนมขึ้นชื่อเมืองอุทัย

สวัสดีค่ะ

 

               โครงงานนี้ได้เริ่มทำในภาคเรียนที่ 1 เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกทำในหัวข้อ แม่ป่วยลั้ง ของเมืองอุทัยธานี จึงอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆ หรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาได้ค่ะ พร้อมกับแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ คำติชม ได้ตามเห็นสมควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ป่วยลั้งความเห็น (0)