ความเห็น 10908

ขนมกง

น.ส.สาธิยา พันธุยี่
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูิมิปัญญาท้องถิ่น คือ

- ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

-มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้น ๆ ที่เราได้ทำให้สำเร็จด้วยดี

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

-การใส่นมข้นเพื่อเพิ่มเติมความหวานมันของขนมกง แป้งที่ใช้สำหรับชุบทอดต้องใส่กะทิ และ น้ำตาลปีบลงไปด้วย

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

-เปลี่ยนจากการทอดเป็นการอบแทน เพื่อที่จะไม่ให้ขนมอมน้ำมัน

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-นำขนมไปเผยแพร่ให้สื่อต่าง เป็นที่รุ้จักให้มากขึ้นกว่านี้