GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรียงความ

แนวโน้มธุรกิจการจัดการฝึกอบรม

   ในปัจจุบันองค์กรต่างๆต้องการยกระดับบุคลากรภายในหน่วยงานของตนให้มีศักยภาพให้สูงขึ้นโดยการจัดการฝึกอบรม  และการจัดการฝึกอบรมก็เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันโดยมีบริษัทที่รับจัดการในการฝึกอบรมอยู่มากมาย  แต่ก็ยังมีรูปแบบในการจัดการฝึกอบรมที่ยังเหมือน ๆกันอยู่  คือ  มีวิทยากรมาพูด  มีคนมานั่งฟัง  และมีกิจกรรมร่วมกันนิดหน่อย  ส่วนสถานที่ก็แล้วแต่คนมากน้อย  ซึ่งอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาในการเดินทางหากสถานที่นั้นอยู่ไกล  แต่ในอนาคตอาจจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  อาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างได้  โดยนั่งฝึกอบรมอยู่ที่บ้านผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจจะทำให้ธุรกิจการจัดการฝึกอบรมมีแนวโน้มที่สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน  

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 9759
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

นี่เป็นบล็อกของชุมชนบริษัทจำลอง คุณของเข้าในชุมชนคอมเวิร์คไม่ได้ค่ะ

เรียงความสั้นมาก ขาดการอ้างอิงหรือหลักฐานสนับสนุนความคิดเห็นที่คุณเขียนมาก ทำให้ไม่มีน้ำหนักความน่าเชื่อถือ