ชุมชน KM Research (KMR)

รวมบันทึก KMR http://gotoknow.org/post/tag/kmr  

อาจารย์หมอวิจารณ์ ได้เขียนแนะนำชุมชน KM Research ไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/82796

ข้อความบางส่วนจากบันทึกดังกล่าว

"... ประชุมคราวหน้าเราจะประกาศรางวัล "KMR BlogStar" และแจกรางวัลกันตอนเปิดประชุม   เพื่อความครึกครื้น   โดยคณะกรรมการที่เราตั้งแล้วจะตัดสินล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ครับ   รางวัลนี้ได้แก่ blogger ที่เด่นที่สุดในรอบ 3 เดือนที่ ลปรร. เรื่องราวเกี่ยวกับ KM Research และใส่ tag ว่า KMR   คนที่ไม่ใส่ tag KMR จะไม่ได้รับการพิจารณานะครับ   และคนของ สคส. และกรรมการไม่มีสิทธิได้รับรางวัล  ซึ่งมีรางวัลเดียวในรอบ 3 เดือน

         ผลงานที่พิจารณาคือบันทึกของตนเอง   และ comment ในบันทึกของสมาชิกท่านอื่น   ไม่ใช่แค่บันทึกของตนเองนะครับ

         สมาชิกใหม่ที่เข้ามา ลปรร. โดยการเขียนบล็อกใน gotoknow.org และติดป้ายด้วยคำหลัก KMR ถือว่าได้ให้ประวัติตนเองไปแล้วโดยอัตโนมัติ   ดังนั้นเวลาลงทะเบียนเข้าประชุมเวที KM Research ครั้งที่ 2 ก็ไม่ต้องกรอกประวัติครับ

... "