ชมรายการปรากฏการณ์คนคืนวันศุกร์ ที่ 9 มี.ค.2550 ได้ชม อ.สุลักษณ์ฯ ในฐานะผู้ร่วมรายการ โดยคุณสัญญาฯ ผู้ดำเนินรายการ ทราบว่า ไปเรียนเมืองนอกอยู่อังกฤษถึง 8 ปี บอกเล่าว่าเหตุใดไปเรียนอังกฤษ แล้วมีความรู้สึกผิดหวัง

                  เนื้อหาน่าสนใจ ว่า ทำให้เข้าใจว่า การศึกษาของโลกตะวันตกเน้นไปที่การครอบงำ  มากกว่าคุณค่าทางจิตใจที่โลกการศึกษาทางตะวันออกเน้นอยู่  แต่อย่างไรก็ดี โลกตะวันออกยุคนี้  ไปเดินตามแนวทางโลกตะวันตกไม่น้อย