MR.BHUDIT EKATHAT


None Organization
Username
bhudit999
สมาชิกเลขที่
21833
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี :
วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท :
รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงาน
-ระบบโปรแกรมการบริหารจัดการความรู้ : Executive  Information Management System
-หนังสือด้านการบริหาร : การบริหารโครงการก่อสร้าง

ความสามารถเฉพาะ


วิทยากรอบรม : การบริหารโครงการก่อสร้าง หลักสูตร 'แม่ทัพ ' การบริหารความขัดแย้ง
ที่ปรึกษาบริหารโครงการ : วิเคราะห์และประเมินโครงการ, การบริหารความเสี่ยงโครงการ
ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การ:การเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ
ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้

  ประวัติการทำงาน
ออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรมบริหารการจัดการความรู้ : EIMS 
ผู้จัดการโครงการก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทเอกชน
ผู้จัดการโครงการระบบปรับอากาศ บริษัทเอกชน 

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัทที่ปรึกษาเอกชน      


นักวางแผนการจัดการโครงการ บริษัทเอกชน 


ผู้ช่วยการตลาด งานก่อสร้าง บริษัทเอกชน

ผู้ช่วยวิจัย พัฒนาโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                             

พนักงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. การบริหารสัญญาต่างประเทศ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี