มีงานวิจัยที่ผมได้ทำและร่วมเป็นทีม ซึ่งส่วนใหญ่ช่วงหลังก็เรียกว่าคลุกคลีเต็มตัวทีเดียวหลังจากลาออกจากราชการ

ถือว่า Gotoknow เป็นขุมความรู้นะครับ ขุมความรู้ที่เป็นสาธารณะแบบนี้ผมเข้าใจว่า ใครอยากรู้เรื่องไหนก็หาอ่านได้ตามชอบใจ

มีหลายท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมผ่านในทุกช่องทางสื่อสาร มีจำนวนมากขึ้น เกี่ยวกับ ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน   (Community Based Tourism)

 

ผมถือโอกาสรวบรวมบันทึกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ที่ผมเคยเขียนในช่วงที่ผ่านมา ให้ทุกท่านที่สนใจแลกเปลี่ยนกันเพื่อความสะดวกโดยการรวมประเด็นในบันทึกนี้ครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ !!!!