อาหารฮาลาล

สันติชน
เป็นที่สนใจของผู้คน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าและบริการตลอดจนผู้ที่ประสงค์ขอคำรับรองเครื่องหมายฮาลาล และมักจะมีคำถามอยู่เสมอๆว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างไรกับการมีหรือไม่มีตราฮาลาล
HALAL เป็นภาษาอาหรับ ปรากฎในคัมภีร์อัลกุรอาน หมายความว่า"ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม อนุมัติให้บริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ อาหารฮาลาลจึงหมายถึง "อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามใหมุสลิมบริโภคหรือประโยชน์ได้" พระมหาคัมภีร์อัลกรุอาน ได้บัยญัติไว้ในพระพจนาถที่ 2 พระบัญญัติที่ 172 ว่า"บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงบริโถคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีทั้งหลายและจงขอบคุณอัลลอฮเถิด เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจักเป็นผู้เคารพสักการะ"และในพระมหาคัมภีร์อัลกรุอานพระพจนาถที่ 2 พระบัญญัติที่168 พระองค์ตรัสว่า"มนุษย์เอ๋ย จงบริโภคสิ่งอนุมัติ(ฮาลาล)ที่ดี(ตอยยิบ)จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและจงอย่าอยู่ในบรรดาก้าวเดินของมาร(ซันตอน)แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า จากบัญญัคิดังกล่าวมุสลิมทุกคนทั่วโลกจึงต้องตระหนักและปฏิบัติตามโดยบริโภคอาหารฮาลาล (HALAL FOOD)ละเว้นอาหารต้องห้าม(HARAM FOOD)และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความเคลือบแคลงสงสัย(SUBAHAAT) ในเชิงธุรกิจ ไทยเรามีมุสลิม จำนวน 6 ล้านคน มีมุสลิมทั่วโลกประมาณ 1,600 ล้านคน และไทยเรามีการนำเข้าผลิตภัณท์อาหารฮาลาลมูลค่าถึง 2,880,000 ล้านหรือ 80,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการผลิตอาหารจำนวนมากที่ไม่ใช่มุสลิม มีความต้องการผลิตอาหารจำหน่ายมุสลิม แต่ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจข้อบัญญัติและข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหารฮาลาล อาจดำเนินการผิดพลาดหรือบกพร่องในกระบวนการผลิต ทำให้ผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง หรือหลีกเลี่ยงการบริโภคเพราะความเคลือบแคลงสงสัย ไม่น่าเชื่อถือ จากภาวะดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐเอง เอกชนเอง ต้องรีบเร่งสร้างความเชื่อถือและเข้ามาเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดแค่มุสลิมในอาเซียนเท่านั้นก็มีมุสลิมถึง85%แล้ว อาหารประเภทไก่ เนื้อ อาหารทะเล อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง อาหารแปรรูป จึงต้องสร้างความเชื่อถือ สร้างการยอมรับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีหน้าที่ในการรับรองอาหารฮาลาล จึงมีระบบระเบียบที่ชัดเจน ทั้งรัฐบาลต้องมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอาหารฮาลาลอย่างเต็มที่โดยทุกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องประสานงานกันและเชื่อมประสานกับองค์กรมุสลิมอย่างแข็งขันเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและแย่ง ส่วนแบ่งการตลาดอาหารฮาลาล สำหรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่นซึ่งดูแงอาหารฮาลาลภาคตะวันออกเยงเหนือเราพร้อมแล้วติดต่อ คุณเสรี ปาทาน (โทร 086-7176274 081-4710880) หรือที่ร้านอาหารสุใบด๊ะ(ร้านอาหารอิสลามฮาลาลจังหวัดขอนแก่นที่ (สุใบด๊ะ 087- 2299474)เราอยากเห็นโอกาสทางการตลาดและบทบาทครัวไทยครัวโลกจากอาหารฮาลาล รวมถึงผลิตภัณท์โอทอปที่ประสงค์ให้เราตรวจสอบขั้นตอน กรรมวิธีการผลิดเพื่อให้เราได้ออกตราฮาลาลให้ อินชาอัลอฮ(เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า)เราต้องร่วมมือกัน สามัคคีกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมานฉันท์เพื่อสันติสุข

คำสำคัญ (Tags)#test

หมายเลขบันทึก: 81574, เขียน: 02 Mar 2007 @ 11:30 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 22:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อับดุลฮักกฺ
IP: xxx.150.138.221
เขียนเมื่อ 

อินชาอัลลอฮฺ คนที่รับประทานอาหารไม่ฮาล้าล อัลลอฮฺไม่รับดุอาร์ของเขา 40 วัน