รศ. ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ

         รศ. ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ  เป็นอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาฯ)  เป็นนักเขียน (นามปากกาเศรษฐสยาม และเข้าใจว่ามีอีกหลายนามปากกา)   เป็นเอ็นจีโอ  ผู้ต่อสู้เพื่อคนยากไร้   และเป็นนักวิจัย

         มีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช   เวลานี้เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

         ผมชื่นชมว่า ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ  เป็นนักเศรษฐศาสตร์  นักวิจัย  นักเขียน  และนักต่อสู้เพื่อคนยากไร้

วิจารณ์  พานิช
 21 ก.พ.50