คนดีวันละคน : (42) รศ. ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

                                           

                               รศ. ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ

         รศ. ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ  เป็นอาจารย์ (คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาฯ)  เป็นนักเขียน (นามปากกาเศรษฐสยาม และเข้าใจว่ามีอีกหลายนามปากกา)   เป็นเอ็นจีโอ  ผู้ต่อสู้เพื่อคนยากไร้   และเป็นนักวิจัย

         มีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช   เวลานี้เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

         ผมชื่นชมว่า ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ  เป็นนักเศรษฐศาสตร์  นักวิจัย  นักเขียน  และนักต่อสู้เพื่อคนยากไร้

วิจารณ์  พานิช
 21 ก.พ.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (5)

คนหวัง
IP: xxx.26.70.134
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง และชื่นชมท่านมานาน มุมมอง มุมคิด ไม่ยึดติดกับอดีต แต่ยึดโยงกับสภาวะที่แปรเปลี่ยนบนฐานของอดีต ผมยังเชื่อว่าภาพที่รับรู้กับจิตใจของท่านผู้นี้คงไม่แตกต่างกัน

นิสิต นิติศาสตร์ จุฬาฯ ที่รักชาติ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ จากการที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายในคลาส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยแล้ว พบว่าท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมีอุดมการณ์มั่นคงและหนักแน่น ไม่ไหวโอนเอนไปตามกระแสทุนนิยมสามานย์ของระบอบทักษิณ อีกทั้งท่านยังมีความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่ง อยากให้คณาจารย์ทุกท่านทั้งในจุฬาฯ ทุกมหาวิทยาลัย และทุกโรงเรียน ได้มีจิตสำนึก และอุดมการณ์เช่นท่าน หากเป็นจริงแล้วไซร้ เมืองไทยจะสงบ ปราศจากคนคดโกงชาติแน่นอนค่ะ

ป.ล. ดิฉันรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ที่นิสิตคณะดิฉันนั้นระหว่างนั่งในคลาส มีทีท่ารำคาญกับการบรรยายที่มีประโยชน์ของท่าน แล้วเราจะฝากความหวังให้กับอนาคตของชาติ ที่สนใจแต่ตัวเอง ไม่คิดถึงผู้อื่นแบบนี้ได้อย่างไร...

อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์
IP: xxx.28.7.190
เขียนเมื่อ 

จากสถานการณ์วิกฤตการเมืองที่ผ่านมา อยากจะขอชื่นชมในความกล้าหาญของอาจารย์ครับ ถึงแม้จะอยู่ฝ่ายวิชาการก็ตาม ...อยากให้นักวิชาการหลายๆ คน ที่ชอบวางตัวเป็นกลาง แต่ดันเป็นกลางระหว่างความดีกับความชั่ว ให้กล้าแสดงออกเลือกข้างที่จะสนับสนุนคนดีๆ เหมือนอาจารย์ครับ เพราะนักวิชาการที่ดีๆ หลายๆ คนจะสามารถชี้นำให้ประชาชนข้าราชการ หรือชาวรากหญ้าได้ตาสว่าง ไม่หลงลาภยศ มัวเมากับระบบทุนนิยมสามานย์ อีกต่อไป

อิสร อนุสร
IP: xxx.7.176.18
เขียนเมื่อ 

ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชมท่าน ณรงค์ มากๆๆ เพราะท่านเป็นนักคิดนักวิเคราะนักต่อสู้เพื่อมวลชนโดยแท้สื่อทางทีวีน่าจะจัดรายการวิเคราะการเมืองเกี่ยวกับแผนการพัฒนารัฐบาลแต่ละรัฐบาลกับประเทศไทย (เรารักประเทศไทยเรารักพระเจ้าอยูหัว)

พชรพล ทรงธรรม
IP: xxx.172.215.129
เขียนเมื่อ 

หากมนุษย์เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตาธรรมในจิตโลกเราจะมีแต่ความสงบสุข แต่เดี๋ยวนี้มนุษย์ขาดคุณธรรมเพราะมัวแต่ลุ่มหลงวัตถุนิยมเหมือนที่ท่านดร.ณรงค์พูดให้สำพาดในรายการอะไรบางรายการนี่แหละ ว่ามนุษย์เราดี๋ยวนี้บริโพคอาหารสัตว์หลงวัตถุนิยมจนขาดคุณธรรมในจิตร