วันนี้เป็นวันสอบ O-NET วันสุดท้าย มีสอบ 2 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ กับภาษาไทย ...เมื่อมีแค่ 2 วิชา การสอบจึงเสร็จสิ้นตั้งแต่ บ่าย 2 โมงเย็น....

วันนี้ก็มีปัญหาค่ะ

ปัญหาแรก ช่วงเช้า มีนักเรียน 3 คน ไม่มีบัตร ประชาชน หรือบัตรใดๆ ที่มีหน้าตัวเอง ........จึงต้องถ่ายภาพประกอบ ใน 3 คนนี้เป็นคนเก่า 1 คน (อ้างว่าบัตรหาย) และ ใหม่  2 คน อ้างว่าอยู่ในกระโปรงอีกตัว......

ปัญหาที่ 2 นักเรียน ลืมเซ็นชื่อลงในกระดาษคำตอบมี 3 คน ....เมื่อกรรมการคุมสอบ นำข้อสอบมาส่งกองอำนวย จึงตรวจพบว่า นักเรียนลืมเซ็นชื่อ......ต้องประกาศเสียงตามสาย กันจ้าละวันให้มาเช็นชื่อ.....

.... นอกนั้นก็เป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ......  

วันนี้เป็นวันสุดท้ายจึงถือโอกาส เดินสำรวจห้องสอบ ในช่วงที่สอบผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง....สิ่งหนึ่งที่สังเกตุเห็นคือ มีนักเรียนหลับกันค่อนข้างมาก เนื่องจาก การสอบนี้กำหนดให้ปล่อย นักเรียนออกจากห้องสอบได้ เมื่อเวลาสอบผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อป้องกันปัญหา การทุจริต...และนอกจากนี้นักเรียนก็คงอ่านหนังสือกันดึกจึงเหนื่อยและง่วง.......ฉะนั้น เมื่อทำข้อสอบเสร็จเร็ว ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยหลับ....... 

ดูภาพบรรยากาศ นะค่ะ

ภาพนี้ นักเรียนกำลังขมักเขม้นทำข้อสอบ

    

ภาพนี้เมื่อผ่านไปชั่วโมงกว่าๆ ค่ะ

<p>  หลับ </p><p></p><p> และหลับ </p><p></p><p> เด็กๆ หลับน่ารักดี ค่ะ </p><p></p><p>ระหว่างทางขับรถกลับบ้าน เมื่อเข้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้นเสลา หรือตะแบก ออกดอกหลายต้น เห็นต้นนี้ดอกสีสันสดใส จึงจอดรถลงไปถ่ายภาพมาฝากค่ะ…….. </p><p> </p><p>สีสันแห่งฤดูร้อนมาก.......</p><p></p><p> </p>