ถ้ามีคนถามว่าสิ่งที่มีชีวิตใดที่มีการจัดการความรู้ อย่าง มหัศจรรย์ น่าทึ่งมากที่สุดในโลก ผมจะตอบแบบไม่ต้องคิดมากทันทีว่า สิ่งที่มีชีวิตที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดในโลกที่ผมเคยรู้จักมาก็คือ

  

ต้นไม้ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดครับ

   

เพราะอะไรหรือครับ ทำไมผมจึงยกย่องต้นไม้เหนือสัตว์ เหนือคน เหนือมนุษย์ โดยทั่วไป ในการจัดการความรู้แบบ

  

·        พึ่งตนเอง พัฒนาตนเอง สร้างสิ่งแวดล้อมให้กับตนเอง รักษาตัวเอง แพร่ขยายพันธุ์ไปทั่วทุกแห่งทั่วโลก

 

·        เป็นที่พึ่งของลูกหลาน ผู้อื่น สังคมทั้งพืชและสัตว์สารพัดชนิด โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

·        ไม่มีกิเลศ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ไม่เคยโกรธแค้นใคร แม้ใครจะจ้องทำลายอย่างไรก็ไม่เคียดแค้น ขึ้งโกรธ อย่างมากก็ปกป้องตัวเอง มีหนาม มีพิษ ไว้ป้องกันผู้รุกราน ที่คนฉลาดเอาพิษเหล่านั้นมาแปลงเป็นยาได้อีก

 

·        เป็นทุน และเสียสละชีวิตตัวเองให้ผู้อื่นได้มีความสุข ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม้สร้างบ้าน สมุนไพร ไม้ฟืน แม้กระทั่งน้ำมันและพลังงานส่วนใหญ่ก็มาจากต้นไม้ในอดีต

 

จึงเรียกว่า ต้นไม้นั้นนอกจากจะทำให้ตัวเอง ลูกหลาน ได้รับประโยชน์ แล้ว ยัง

 

·        เป็นแหล่งพลังงาน ความอบอุ่น พลังงานในการย่าง หุง ต้มอาหาร และ

  

·        แสงสว่างให้กับโลก ในยามมืด มิด

  

นี่คือ เหตุผลว่าทำไมผมจึงยกย่อง ต้นไม้

  • เป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตที่ดี แบบพอเพียง และพึ่งตนเอง
  • เป็นประโยชน์กับทุกสรรพสิ่ง ทั่งเมื่อยามมีชีวิต และเมื่อตายไปแล้ว 
  • โดยไม่หวังคำนิยม ชื่นชม ยกย่อง หรือรางวัลใดๆทั้งสิ้น
 

โดยเฉพาะ

แม้ตายไปก็ยังสามารถเผาไหม้ให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความอบอุ่น แสงสว่าง ส่องโลกไล่ความมืดให้ห่างออกไป เพื่อรอความสว่างที่แท้จริงของแสงอาทิตย์จะมาเยือนในวันต่อไป  

ผมจึงพยายามปลูกตันไม้สารพัดชนิด เท่าที่หาได้ (จนหลังบ้านผมเป็นป่าแล้วครับ)   

ผมพยายามทำบุญให้กับต้นไม้ และอยากจะมีชีวิตและทำประโยชน์ให้สังคมแบบต้นไม้ต่างๆ ครับ

  ท่านเห็นว่า   

1.    ผมควรจะไปเกิดเป็นต้นอะไรดีครับ

2.    พร้อมเหตุผลช่วยให้ผมตัดสินใจด้วยครับ  

ขอบคุณมากครับ