เข้าไปติดตามอ่าน Blog ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคม และ Blog อื่น ๆ ของคุณสาว แสงนภา พบความเคลื่อนไหวอยู่มากพอสมควร มีทั้งการแสดงความคิดเห็นในหน้าบันทึกของตนเอง ซึ่งมีอยู่เพียง 1 บันทึก คือ บ้านในเหมือง และแสดงความคิดเห็นในหน้าบันทึกของเพื่อน ๆ

นอกจากนั้น คุณสาว แสงนภา ยังมีการเปิด Blog ใหม่เพิ่มเติม รวมแล้วมีอยู่ทั้งหมด 4 Blog ดังนี้
- ผู้หญิงกับการพัฒนา
- การมีส่วนร่วมกับรัฐธรรมนูญฉบับ 2550
- ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคม
- ตื่นเต้นกับการเข้ามาศึกษา blog

ผมประเมินว่าคุณสาว คงตั้งใจเขียนบันทึกเรื่องใหม่ ๆ ลงใน Blog ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคม แต่ในขั้นตอนของการเพิ่มบันทึก ความสับสนเล็ก ๆ จากการเริ่มใช้งาน จึงกลายเป็นว่าเข้าไปสร้าง Blog หรือ สมุดบันทึกเล่มใหม่ ๆ ขึ้นมาทุกครั้ง

ถ้าผมเข้าใจผิดต้องขอโทษด้วยครับ แต่ประสบการณ์ของผม ผมคิดว่าสร้าง Blog ของเราเองเพียง 1-2 Blog ก็ตาม Update ให้เป็นปัจจุบันไม่ค่อยจะทันอยู่แล้ว ใน Gotoknow.org ผมจึงเขียนบันทึกลงใน Blog สร้างสังคมฐานความรู้ด้วย IT เพียง Blogเดียว

ขอแนะนำคุณสาว ในการเพิ่มบันทึก ดังนี้ครับ

  1. เมื่อเข้าระบบโดยตอบ ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน และรหัสทวนซ้ำ เรียบร้อยแล้ว ให้ <Click> เข้าไปที่ แผงควบคุม
  2. <Click> เลือก จัดการบันทึกในบล็อก
  3. <Click> เลือก Blog หลักของเรา (ซึ่งควรจะมีเพียง 1-2 Blog ก็พอ) กรณีของคุณสาว แสงนภา น่าจะเป็น ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคม รอสักครู่จะปรากฎรายการบันทึกที่มีอยู่
  4. <Click> เลือก เพิ่มบันทึก ก็จะเข้าสู่หน้า Editor ของการพิมพ์บันทึกเรื่องใหม่ใน Blog เดิม

กรณีของคุณสาว แสงนภา ที่แผงควบคุมคงจะ <Click> ที่ จัดการบล็อก จึงเข้าสู่ขั้นตอนของการสร้าง Blog ใหม่ทุกครั้งไป

ทดลองแก้ไขดูใหม่นะครับ

กรณีของคุณวิระ เิกิดอาการ "วางสนุ๊ก..ตัวเอง" ทำให้เพื่อน ๆ ไม่สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ แก้ไขดังนี้ครับ

  1. เมื่อเข้าไปที่เครือข่ายยุทธศาสตร์สังคม จ.ชุมพร <Click> หรือบันทึก (Blog) คนสร้างงาน <Click> ของวิระเองแล้ว ให้ Click เข้าระบบ ตอบ ชื่อผู้ใช ้/ รหัสผ่าน และรหัสทวนซ้ำ (Verify Code) ให้เรียบร้อย
  2. ที่มุมบนด้านขวาจะมีหน้าต่างแสดงรูปและชื่อของวิระ เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ตำแหน่งนั้น แล้ว <Click> เลือก แผงควบคุม
  3. <Click> จัดการบันทึกในบล็อก ที่เรื่อง สวัสดีเพื่อนรวมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน (ซึ่งมีอยู่บันทึกเดียว) <Click> แก้ไข
  4. ตรงนี้แก้ได้ทั้งหมดทั้งเนื้อหา, คำผิด, ใส่รูป หรือจะเขียนเพิ่มเติม เมื่อเลื่อนเมาส์ลงมา จะมีข้อความให้เลือก
  5. ที่ข้อความ ..... อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น <Click> เครื่องหมาย ถูก แล้ว <Click> บันทึกเก็บ

ช่วงนี้คงต้องทำหน้าที่ ศิราณี แก้ไขปัญหาให้เพื่อน ๆ ในเครือข่ายฯ ประสบความสำเร็จกับการใช้ Blog เป็นที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารถึงกัน อันจะนำมาซึ่งการเก็บกักความรู้ในงานของเรา สอดคล้องกับการทำงานตามชื่อยุทธศาสตร์ "สังคมไม่ทอดทิ้งกัน" ครับ.