ชวนทีม "KM" ทำความดี

  ติดต่อ

  "การให้" และการชักชวนคนอื่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องดูเวลา จังหวะ และโอกาส  

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2550  ได้เข้าประชุมคณะทำงาน "การจัดการความรู้" ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 30 กว่าคน ซึ่งมีส่วนกลาง กับเขต ที่มาร่วมกันทำความเข้าใจเพื่อนำ Km ไปใช้ในการจัดการงานส่งเสริมการเกษตรที่เป็นโครงการหลักของหน่วยงาน คือ  Food Safety  วิสาหกิจชุมชน  และศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง

         

        พอใกล้จะเลิกประชุม ดิฉันก็ได้ขออนุญาตพูดบ้าง? โดยการหยิบประเด็นที่บันทึกไว้ในการประชุมเกี่ยวกับ "การเสริมแรง หรือการจูงใจ" ที่จะให้รางวัล  ซึ่งดิฉันเห็นว่า เป็นเรื่องที่ดีมากก็เลยชวนที่ประชุมวางระบบงานเพื่อส่งเสริม คนทำความดี จะได้มีขวัญกำลังใจ อาจจะเป็นรางวัลเล็ก ๆ ที่มอบให้ เช่น เสื้อสามารถ การประกาศเกียรติคุณ และอื่น ๆ

          

              

     ที่คิดเช่นนี้ก็เพื่อว่า  ถ้าคนเราได้มีการบันทึกสิ่งดี ๆ ที่เราได้กระทำกับคนอื่นนั้น ย่อมส่งเสริมให้คนคิดถึงหรือค้นหาแต่เรื่องดี ๆ มาพูดคุยกัน ซึ่งสิ่งดังกล่าวก็เป็นการใช้ KM เป็นเครื่องมือนั่นเอง  ดังนั้น เรื่องดังกล่าวที่ประชุมจึงมอบให้ทีมงานประชาสัมพันธ์เป็นทีมดำเนินการต่อไป.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึกความดี

หมายเลขบันทึก: 80556, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:50:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บันทึกความดี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)