แต่เริ่มต้น...

 

ต้องเข้าใจว่าตนเอง เหมือนไม่รู้อะไรเลย ชีวิตถูกผลักเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างไม่ได้ตั้งตัว แนวคิดการจัดการความรู้ไม่ชัดเจนนัก

พี่ชาย...บอกว่า

มันสำคัญที่การเริ่มต้น

ฉัน...ทบทวนหลายครั้ง หากฉันยังไม่เริ่มต้น ยอมรับและปรับตัว โลกที่ฉันเห็น และสัมผัสอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ก็ไม่ได้ต่างอะไรไปมากกว่ากะลาที่ครอบกือบแน่นสนิท

พี่ชาย...บอกว่า

ให้ฉันลองเดินออกไป ออกไปเพื่อทักทายกับผู้คน และเรียนรู้กับพวกเขาเหล่านั้น ...มันทำให้ชีวิตที่ธรรมดา มีสีสันขึ้นมากทีเดียว ที่สำคัญ...กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาตัวตนของฉัน และสังคมที่ฉันเริ่มต้นอุดมการณ์

ฉันต้อง "ปรับตัว" เพื่อ "ปฏิบัติการปัจจุบัน" เป็นสำคัญ เพื่อกำหนดปรัชญาและเป้าหมายที่มั่นคงไม่วอกแวก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใดๆในพื้นที่เสมือนแห่งนี้ การปรับตัวปฏิบัติการอนาคตที่ฉันตั้งเป้าหมาย  ...ฉันคิดว่า กระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลาต่างหากที่เป็นทางเลือกนั้น

 

วันนี้...ฉันจึงเริ่ม

 


ขอบคุณพี่ชาย ที่สร้างแรงขับจากภายใน

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Photo : จาก ลานนาโฟโต้คลับ