ประโยดที่เป็นหัวเรือง เป็นคำเมืองครับ  แปลว่า ไม่ได้หยุดหย่อน เรียกว่า มีการทำงานกันไม่หยุดหย่อน   เมื่อครู่ผมทราบว่า บู พิศาล เชื้อชาติไทย จากกรุงเทพฯ ไปเป็นวิทยากรที่ จ.ขอนแก่น อยู่ที่ศูนย์ ไอซีที บ้านเพื่อนอยู่ จ.ขอนแก่น แต่ไปมีงานประจำอยู่ จ.มหาสารคาม

                   ความที่มีเพื่อนอยู่ในพื้นที่  เมื่อมีน้อง ๆ ชาวน่านบ้านไกลไปพื้นที่  ต้นปี 2546  เขาเคยพบกันที่ จ.เชียงใหม่ แล้วกลางปีมาน่าน วันนี้เขาพื้นที่  จึงบอกเบอร์ แล้วเราโทรหา ทราบว่า เพื่อนตอนนี้ ( ขณะรับโทร) อยู่ จ.สกลนคร บอกว่าจะดูแลให้ ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ แล้วเขาคงติดต่อกันเอง

                    การทำงานไม่ว่าที่ไหน ไม่ได้หยุดหย่อนกันเลย ดีครับทำกันไป แล้วมีโอกาสก็อย่าลืมมาพักผ่อนที่น่านบ้านเฮาเน้อ ฝากนายบู เชิญอาจารย์และครอบครัวมาเที่ยว มาพักผ่อนบ้านเฮาด้วย เพื่อเยือนน่านเหนือเมืองต้นน้ำ ครับ.