หิ่งห้อย

Usernamesirintra
สมาชิกเลขที่19023
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

- คณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาการจัดการมหาลัยราชภัฏสกลนครฝ่ายการเงิน

-วิทยากรโรงเรียนและมหาลัย

-รำไทยโรงเรียน

- สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.)

- สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน(สนนอ.)

- อาสาสมัคร(SML.)

- อาสาสมัครครูอาสาชุมชน

- ชมรมแอโรบิ๊คด๊าซจังหวัดสกลนคร

- kangzen  kenko  international

- DJ  FM 95.50 MH.

- เลขาอดีต สว.

-เจ้าหน้าที่บริการทางการเงิน ประจำ ธนาคาร

-ศึกษาปริญญาโทรามคำแหง  MBA. 10 K.6

-ศึกษา Make Life Better Company ( MLM ) 

-อนาคตอยากศึกษาเกี่ยวกับกฏหมาย และภาษา