เข้าสู่ช่วงเวลาการพันาบุคลากรด้าน ICT

การพัฒนาบุคลากร ICT

ตลอด 1 เดือน แทบจะไม่ได้บันทึก เลย เพราะติดงาน และไปราชการที่ต่างๆ  และเร่งทำสื่อประกอบการอบรมเพราะตอนนี้เริ่มโอนงบประมาณมาให้แล้ว จึงมีโครงการต่างๆ เข้ามามาก

     งานโครงการหนึ่งที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานคือโครงการพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดประชาชน ให้มีควารู้ความสามรรถในการผลิตสื่อ e-Book (ในรูปแบบ FlipBook) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรจากห้องสมุดประชาชน โดยกำหนดว่า ควรจะผลิตสื่อ e-Book ได้ไม่น้อยกว่า  40 เรื่อง

    แนวคิดในการพัฒนบุคลากร
    จากการอบรมที่ผ่านมา พบปัญหาที่สำคัญคือ ความสูญเปล่าของการอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลากรที่เป็นบรรณารักษ์ เพราะมากกว่าครึ่งหนึ่ง กลับไปแล้วไม่ได้ทำต่อ พอนานๆ ก็ลืม และทำไม่ได้ โดยเหตุผลที่นำมากล่าวถึงประจำคือ ไม่มีเวลา ไม่มีอุปกรณ์ (แต่ไม่ค่อยได้ยกประเด็นเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้โปรแกรมตามที่อบรมกันมา) หลายท่าน เพียงต้องการมาอบรมเท่านั้น แต่จำนวนมากก็มาอบรมด้วยความตั้งใจจริง อยากนำไปปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณต่างๆ จึงถูกละลายไปกับการอบรมเป็นจำนวนมาก
    แนวทางจะทำอย่างไร
    1 ด้านกระบวนการอบรม ควรจะปรับเปลี่ยน จากการอบรม เห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า การยืนสอนโดยวิทยากร  ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
    2 ปรับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อประกอบการอบรม น่าจะเปลี่ยนจากสื่อที่เป็น Text Book หรือ Hand Book มาเป็น Learning Material ที่เน้นที่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง เรียนรู้ได้เร็วก็ไปได้เร็ว เพราะไม่เช่นนั้น คนที่เรียนรู้ได้เร็ว ก็ต้องมาคอยคนที่เรียนรู้ได้ช้า เพราะวิทยากรจะสอนให้เรียนตามไปพร้อมๆ กัน
    3 ปรับเงื่อนไขในการอบรมและการเรียนรู้ต่อเนื่อง ไม่ใช่อบรมเสร็จแล้วก็จบกันไป เช่น อาจจะต้องมีงานต่อเนื่องอีก หรือมีการติดตามความก้าวหน้าในการอบรม แล้วมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ดังนั้นช่วงสัปดาห์นี้ จึงต้องศึกษาโดปรแกรมอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถเขียนเอกสารประกอบการอบรม ที่เป็นลักษณะ Learning Material อย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for education.

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาบุคลากร

หมายเลขบันทึก: 80370, เขียน: 24 Feb 2007 @ 11:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

         ผมว่าอาจารย์หายไปจากหน้าจอ gotoKnow เสียหลายวัน อาจารย์หายไปไหน ก็ได้ทราบแล้วละครับ เห็นโปรเจคอาจารย์แล้วก็ดีใจครับ

         อยากฝากประเด็นเมื่ออบรมเสร็จกลับที่ทำงานแล้ว ไม่ได้ต่อเนื่องจากที่ได้อบรมไว้ว่า น่าจะให้มีการจับกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องสมุดเดียวกัน หรือกลุ่มโซนของห้องสมุดที่จะสะดวกรวมตัวกันได้ แล้วมีผู้รู้ หรือคุณอำนวยประจำกลุ่มผลัดเปลี่ยนหมุนเวียกันก็ได้เพื่อให้มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของแบบนี้ถ้าไม่มีการเคาะสัญญาณใดๆมันจะหายไปกับสายลมจริงๆ จึงอยากจะแนะนำให้ใช้เพื่อนๆมาช่วยกระตุ้นกันเอง Buddy กันก็ได้ เพื่อน และกลุ่มเพื่อนมันจะช่วยกันชุดลากกันไปเองครับ

         และที่ขาดเสียไม่ได้คืออยากแนะนำให้ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วใช้บล็อกgotoknow นี่แหละครับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ จะได้มีผู้รู้มากมายมาแนะนำบรรณารักษ์ จนท.ห้องสมุดประชาชน ครับ

        ขอบพระคุณอาจารย์ที่คิดทำโปรเจคดีๆครับ

ขอขอบคุณครูนงครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ ผมได้แนวความคิดจากอาจารย์แล้วครับ ในการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง และคิดว่า จะให้บรรณารักษ์ทุกท่านที่เข้าอบรม ใช้เวที Gotoknow เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายหลังจากการอบรมครับ

เชิญอาจารย์ที่นี่ครับ ลิ้งค์