พิชิตชัย ใจอารีย์


Branch Manager
www.phuket1992.com
Username
lek_pichitchai
สมาชิกเลขที่
19573
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

    ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนประชาอุทิศ  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนประชาอุทิศ  อ.นาบอน  จ.นครศรีฯ
 • เรียน ปวช.ได้จนจบ ปี 1 โรงเรียนช่างกลสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฯ
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน พุนพินพิทยาคม จ.สุราษฏร์ธานี
 • เรียน ม.รามคำแหง ได้ 1 ปี ก็ต้อง ...ทางใคร ทางมัน.. 
 • จบปริญญาตรี(บริหารธุรกิจ) จาก มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

        พยายามจะเรียนต่อ..ปริญญาอีกใบ ชอบ กฏหมาย ลงเรียนไป แต่ความจำไม่ค่อยจะเท่าไหร่ สอบทีไร ก็ไม่ค่อยจะผ่าน  ก็เลยถอยก่อน..

        ก็เคยคิดจะเรียน..ต่อ ปริญญาโท..ยื่นสมัครแล้ว..แต่..บ่ มี สะตังค์..ครับ..

        ประวัติการทำงาน..

มันนานมาแล้ว...จะย้อนไปเยอะๆ ก็กลัวว่าจะจำไม่ค่อยได้..ก็จะเล่าพอเป็นสังเขป..นะครับ

 • ปี 2531 - กลางปี 2535 ใช้ชีวิต สาธารณะ  เพื่อสังคม..ครับ
 • ปี 2535 ห้างสรรพสินค้า.."สหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์"         จ.สุราษฏร์ธานี..เริ่มตั้งแต่ ผช.หัวหน้าแผนกฯ เลื่อนไปเรื่อยๆ จนปี 2537 จบลง ตรง.."ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย" 
 • ปี 2537 - ปี 2540 ผู้จัดการฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า ที่จ.ภูเก็ต
 • ปี 2540 - ปี 2549 ผู้จัดการทัวร์และทรานเฟอร์ โรงแรมในเครือ "กะตะกรุ้ป" จ.ภูเก็ต
 • ปี 2549 - กรกฏาคม 2552...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรม ภูเก็ตออร์คิดรีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งเป็นโรงแรม ในเครือ "กะตะกรุ๊ป" เหมือนกันครับ..
 • สิงหาคม 2552  -  ปัจจุบัน...ประกอบธุระกิจส่วนตัว Capricorn Travel & Trade  บริการทางด้าน  Worldwide Airticket (Amadeus  System) & Hotel Reservation (Online System),  Insurance Brocker  and Real  Estate.
 • You can see me at www.phuket1992.com  

  

กิจกรรมทางสังคม

 • ชอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อสังคม ครับ
 • จะเข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นช่องทางที่จะนำสันติสุข มาสู่ครอบครัว สังคม ชาติ โลก..ครับ
 • ปี 2543 - 2550  คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน อีก หนึ่งสมัย.
 • ปี 2550  รองประธาน คณะกรรมการเครือข่าย ชมรมผู้ปกครอง โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้ง เป็น ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 • เวปไซด์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) ที่  http://www.wankroo2502.ac.th
 • รองประธาน อปพร.รุ่นที่9 เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2552
 • คณะกรรมการ บริหารสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งอันดามัน (E29AM) จังหวัดภูเก็ต ปี 2552
 • อปพร.ศูนย์เทศบาลตำบลวิชิต
 • อาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สังกัดองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต
 • ผ่านการอบรม "Cardio Pulmonary Resuscitation Programme"  (CPR) ในหลักสูตร การบริการทางการแพทย์ฉุกเ้ฉิน
 • ปี 2553 ได้รับความไว้วางใจรับเลือกให้เป็น คณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งอันดามัน E29AM อีกหนึ่งสมัย ปีบริหาร 2553-2554 ดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยรับหน้าที่เป็น "เลขาธิการ" ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งอันดามัน A.R.A. E29AM ไปภูเก็ต..ติดต่อได้ที่ช่องความถี่ 145.6625 Mhz. (Repeator)
 • ปี 2553 เป็น "คณะกรรมการ" ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมภูเก็ต รับหน้าที่ ฝ่ายสื่อสารของศูนย์.
 • ปี พ.ศ. 2554  ประกาศนีบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  หลักสูตร FR
 • ปี พ.ศ. 2554 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของ ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครภูเก็ต ปี พ.ศ.2554-พ.ศ.2556
 • ปี พ.ศ.2554 คณะกรรมการบริหารศูนย์พญาอินทรีอันดามัน ปฏิบัติหน้าที่ "เลขานุการ" เครือข่ายศูนย์พญาอินทรี ภายใต้โครงการ "หนึ่งใจ สู้ภัยพิบัติ" มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาฯ
 • ปี พ.ศ.2555 ประธานเครืิอข่าย เพื่อนเตือนภัยอำเภอเมืองภูเก็ต
 • ปี พ.ศ.2555 อุปนายก สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู) 2502 จังหวัดภูเก็ต 
 • ปี พ.ศ.2557 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (ห้องเรียนและสายชั้น) โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย
 • ปี พ.ศ.2559 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (ห้องเรียนและสายชั้น) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต
 • ปี พ.ศ.2560 - 2561 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน , ระดับชั้นเรียน ม.4 และ ม.5 และ เป็นกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท