วันนี้ทบทวนกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าค่ายเนื่องจากโรงเรียนบ้านเม็กดำอยากจัดกิจกรรมให้นักเรียนในชั้นประถมศึกษาอีกเลยช่วยกัน ทบทวนกิจกรรมว่าทำกิจกรรมอะไรไปบ้างปรากฏว่าใช้กิจกรรมไปทั้งหมด 20 กว่ากิจกรรม เพลงอีกหลาย 10 เพลง กิจกรรมทั้งหมดนี้พี่เลี้ยงในระดับมัธยมศึกษาจะนำไปถ่ายทอดให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา  กิจกรรมที่นักเรียนชอบเป็นกิจกรรม  hot potato แต่ผู้เขียนใช้แป้งแทน วิธีการเล่นคือนั่งเป็นวงกลม ส่งผ่านแป้งไปทั้งวง(อาจใช้แป้งหลายอันก็ได้) เมื่อนกหวีดดังขึ้น ผู้ที่มีแป้งอยู่ในมือต้องทำตามคำสั่งเช่น บอกประเทศที่นักเรียนทราบเป็นภาษาอังกฤษ หรือแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นก็ออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษว่า จะให้เอาแป้งไปทาหน้าใคร (สอนประโยคคำสั่ง และทิศทาง(direction) กิจกรรมลองลงมาน่าจะเป็น  hammer , scissor, paper ซึ่งผู้เขียนได้เล่าไปแล้วในบันทึกก่อน กิจกรรมที่น่าสนุกไม่แพ้กันคือ bird in the nest (คล้ายกระรอกเข้าโพรงของไทย) ผู้เล่นเดินเป็นวงกลม คอยฟังคำสั่งว่ามีนกกี่ตัวในกรง เช่น six birds in the nest ผู้เล่นสองคนเป็นกรง อีก 6 คนเป็นนก  

              

 นักเรียนจัดกิจกรรมเป็นวงกลม  

   

        

 กิจกรรม bird in the nest  

<p align="center">      </p><p align="center">นักเรียนหาเพื่อนเข้ากลุ่ม </p><p align="center">  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal">   </p><p align="center">   กิจกรรม hammer , scissor, paper  </p><p></p><p>     </p><p align="center">      ตอนนี้กำลังเป็นกบ  </p><p align="center"></p><p>    </p><p></p><p align="center">       เริ่มเป็นลิงและนก   </p><p></p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 18pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p align="left"></p><p align="left"> ทีมอาจารย์โรงเรียนบ้านเม็กดำ ดูมีความสุขมาก     </p><p></p><p align="justify">  กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนปรากฏว่านักเรียนมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนการเรียนเป็นการเล่นแทน(จริงๆแล้วถูกหลอกให้เรียน)โดยไม่รู้สึก  บรรยากาศการเรียนรู้สนุกสนาน ผ่อนคลาย แต่คุณครูและทีมงานจัดการเรียนการสอนต้องวางแผนและเหนื่อยกว่าปกติผู้เขียนได้เรียนรู้ว่านักเรียนรู้จักการเป็นผู้แพ้และผู้ชนะการศึกษาบ้านเรา จัดการศึกษาแบบให้ผู้เรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์น้อย  ทำอย่างไรที่จะให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานและมีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม  ให้เขาจบไปเป็นคนเก่งและเป็นคนดี  คนเก่งอย่างเดียวน่ากลัว มักมีการต่อด้วยการโกง ช่วยบอกผู้เขียนหน่อยว่าทำอย่างไรให้นักเรียนจบออกไปเป็นคนดีของสังคม มีความเสียสละ รักบ้านเกิด ไม่ทิ้ง ถิ่นฐานของตนเอง ผู้เขียนหวังมากไปหรือเปล่าครับนี่….  </p><p align="justify"></p><p align="justify"> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จากทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมบูรณาการศาสตร์ พ่อครูบาสุทธินันท์ ทีมครู-อาจารย์โรงเรียนบ้านเม็กดำและผู้นำชุมชนทุกท่านที่จัดกิจกรรมดีๆให้เด็กๆ</p>