ทุกวันหลังเลิกเรียนผมต้องหาเวลาว่างไปวิ่งหรือไม่ก็ไปเล่นฟุตบอลเพราะผมถือว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญไม่สามารถชื้อขายกันได้แต่การเล่นฟุตบอลของผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่นกับเด็กๆ ผมพยายามฝึกการเล่นของเด็กไปด้วยจากประสบการที่ผมเคยได้ลงเล่นในการแข่งขันรายการต่างๆ  เด็กเขาเล่นไม่ค่อยได้หลอกครับเพราะว่าไม่ค่อยรักการเล่นกัฬาสักเท่าไรเลยบางทีก็เสียความรู้สึกเหมือนกันแต่ก็จะพยายามปลูกฝังให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาทุกประเภทและให้เขาได้รู้จักกฏกติกาและมีน้ำใจเป็นนักกัฬา